Choose from 11 premium office locations across Hong Kong and China

Map View

Hong Kong


Beijing


Shanghai

hiker-360x376.jpg

Chengdu

yoga-750x376.jpg

Guangzhou

rockclimbing-750x376.jpg

Hangzhou

JIAHUA International Business Center,Hangzhou
nijubashi-tokyo_12.jpg
Level 3, JIAHUA International Business Center
15 Hang Da Road

Hangzhou 310007
Jiahua-International-Business-Hangzhou-thumbnai
View Location +86 571 2689 2666
rockclimbing-750x376.jpg

Find other workplace in